En karta kan verkligen se olika ut beroende på vad den ska användas till. Den kan vara väldigt noggrann och detaljerad eller så kan den vara mer enkel och schematisk. Den kan vara praktisk och informativ eller mer dekorativ och fin att titta på. Hör av dig om du vill ha hjälp med att hitta rätt nivå i ”kartdjungeln”, få tag på grundmaterial och ev göra revideringar av en ny karta på plats! Nedan finns några exempel:

Ledkarta
för vandringar, skidspår och cykelstigar mm.

Informationskarta
på papper, webben eller på en informationstavla.

Kartblad
som kan vikas ihop till litet format och ha med i fickan.

Dekorativ karta
som ska vara som ett smycke i en bok, på webben eller t ex som affisch.

Några exempel på kartor över samma område men med olika utseenden