Kategori: Naturen och foton

Kan foton ha läkande effekter?

Att naturen har massor med positiva effekter på oss människor vet väl de flesta vid det här laget. Både av egna erfarenheter och av det som kommit fram vid forskningen. Men kan även foton/ bilder av naturen ha liknande effekter? Ja, det hävdar jag med största säkerhet.