Tänk vad alla kartor, och då speciellt orienteringskartorna, har utvecklats under det senaste århundradet. Från att det bara fanns generalstabskartor eller sk ”backstreckskartor” i skala 1:50.000 till dagens superexakta kartor på skalor ner till 1:2500, framtagna med gps och andra hjälpmedel. Däremellan användes ofta den topografiska kartan eller ”grönsaksbladet” och sedan bättre och bättre kartor i allt större skalor. Nu är kartorna till och med så detaljerade att vi måste rensa lite i dem så de inte blir allt för detaljerade och svårlästa.

Generalstabskartan eller ”backstreckskartan”
Topografiska kartan (grönsaksbladet)
Karta från slutet av 70-talet
Exempel på dagens ol-kartor